delicious-magazine

Wijzigingen en voordeel

Vanaf 1 januari 2020 zijn de belastingregels voor kerstpakketten gewijzigd, wat voordelig is uitgekomen. De omvang van de werkkostenregeling (WKR) is namelijk vergroot, waardoor er meer onbelaste ruimte is om aan kerstpakketten uit te geven. Het verschil bedraagt ongeveer €2000,- op de eerste €400.000,- van de loonsom, wat vooral ten voordele is voor midden- en kleinbedrijven (MKB's).

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling houdt in dat je als ondernemer een deel van het totale fiscale loon kunt uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor het personeel. Hier wordt dan geen loonheffing over betaald. Je mag niet alles onder deze vrije ruimte tellen, maar kerstpakketten wel. Dat is dus mooi meegenomen!

De wijziging

Wat de wijziging van 1 januari 2020 precies inhoudt is het volgende. De grootte van de vrije ruimte is vergroot van 1,2% naar 1.7% tot een totale som (het loon van alle werknemers bij elkaar opgeteld) van €400.000,-. Het resterende bedrag hierna krijgt te maken met 1.2% vrije ruimte. Deze wijziging is dus extra goed nieuws wat kerstpakketten betreft. Zo kunnen leukere en grotere kerstpakketten als cadeau gegeven worden aan de medewerkers. Raadpleeg een accountant bij twijfel over de mogelijkheden.